Log in

Nederlands Paviljoen op de Polagra Premiery 2018

  • 18 Jan 2018
  • 21 Jan 2018
  • Poznan, Poland


English

Er komt een Nederlands paviljoen op de agrarische vakbeurs Polagra Premiery die van 18 tot en met 21 januari in het Poolse Poznan wordt georganiseerd. Dit Nederlandse paviljoen wordt georganiseerd door het Ministerie van Economische zaken in samenwerking met de Landbouwraad van de Nederlandse Ambassade in Warschau. Nederlandse bedrijven kunnen hier aan deelnemen.

Polagra Premiery
De Polagra Premiery is een tweejaarlijkse terugkerende vakbeurs die voor de 7de keer wordt georganiseerd in de stad Poznan. De beurs richt zich op innovatieve oplossingen en modernisering van de bedrijfsvoering voor de gehele agrarische sector, waaronder, dierhouderij, mechanisatie, post-harvest, uitgangsmateriaal, gewasbescherming, advies, logistiek en stallen- en kassenbouw. In 2016 waren er 380 bedrijven aanwezig, waaronder grote merken als Big Dutchman, John Deer en New Holland. Ook enkele Nederlandse bedrijven hebben deel genomen aan de vorige editie welke werd bezocht door 43.363 vakbezoekers uit Polen en omliggende landen.

Deelnemen

Nederland is van plan een representatief Nederlands paviljoen te bouwen van ongeveer 150 m2 met een business lounge en de mogelijkheid voor 12 bedrijven om hier te participeren met een eigen stand, een mini stand van 6 m2 of een grote stand van 12 m2 zijn de opties. De kosten bedragen € 2.490 ex. btw voor een kant en klare mini stand inclusief logo’s, een zitje en een balie. Voor een grote stand komen de kosten neer op € 4.860 ex. btw. De business lounge kan gebruikt worden voor zakelijke gesprekken. Op verzoek kunnen ook matchmaking gesprekken op maat gearrangeerd worden. Speciale wensen, zoals een grotere stand of een banner in de lounge zijn bespreekbaar.

Polen

De landbouw in Polen wordt gekarakteriseerd door grote fragmentatie. Het totale landbouwareaal van ruim 14,5 mln. hectare wordt bewerkt door ca. 1,4 mln. boeren, waarbij ca. 75% van het aantal boeren niet meer dan 10 hectare heeft. Ruim 74.000 bedrijven bewerken ca. 40% van het landbouwoppervlak. De Poolse landbouwgrond kenmerkt zich door het hoge aandeel van zanderige bodems, waarbij het land over weinig waterbronnen beschikt. Dit maakt de Poolse landbouw kwetsbaarder voor wisselende weersomstandigheden.

Hoewel een groot deel van de boeren slechts voor eigen voorziening boert, heeft een significant aantal bedrijven grote moderniseringslagen gemaakt sinds de toetreding tot de Europese Unie. Inmiddels behoort Polen, ondanks de fragmentatie en ongunstige landbouwstructuur, tot de grotere dierlijke en plantaardige producenten in Europa. Op plantaardig gebied is het Europa's grootste producent van appels, kool en triticale en behoort Polen tot Europa's belangrijkste producenten van suikerbieten, uien en tarwe. Polen is ook een grote speler t.a.v. dierlijke productie: het is de grootste pluimveevleesproducent, Europa's vierde producent van varkensvlees en zevende producent van rundvlees. Het behoort tevens tot de grotere producenten van zuivel, waarbij de productie hiervan nog veel potentieel heeft in de komende jaren (groei t.a.v. gemiddelde omvang melkveebedrijf alsook groei in gemiddelde melkproductie per koe).

Belangrijke krachten achter de productiviteitsontwikkeling, vormen investeringssubsidies gericht op modernisering van met kleine en middelgrote landbouwbedrijven. In de periode 2007-2013 is hiervoor via 293.000 aanvragen ruim 33 miljard PLN aan Polen besteed, onder andere t.b.v. machines en equipment. Ook in de nieuwe financieringsperiode (2014-2020), is opnieuw veel budget beschikbaar: het Plattelandsontwikkelingsprogramma kent in deze periode en budget van ruim 13 miljard Euro. Hierbinnen ligt opnieuw de prioriteit op versterking van de concurrentiekracht, rekening houdend met klimaat en milieudoelstellingen. Onderdeel hiervan is verdere herstructurering en modernisering van landbouwbedrijven. Boeren zullen dus opnieuw kijken en investeren in machines en equipement dat hun concurrentiekracht en productiviteit kan versterken. Beurzen vormen voor hen belangrijke momenten om zich hierop te oriënteren.

Belangstelling ?

Phaff Export Marketing is door de Nederlandse Ambassade verzocht om de uitvoering van het paviljoen te realiseren. In het kader van de GO4Export programma, ondersteunt Phaff het World Trade Center Twente in de organisatie van de handelsmissie van de Provincie Overijssel, die gelijktijdig plaatsvindt met de gezamenlijke beursdeelname.

Voor meer informatie inzake de Polagra Premiery 2018 kunt u terecht bij Victor Phaff op 0321 387933 of vjp@phaff.com. Voor inhoudelijke vragen over de Poolse marktmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Landbouwraad in Warschau Martijn Homan Martijn.Homan@minbuza.nl. Voor de regeling m.b.t. de deelname aan de handelsmissie van Provincie Overijssel kunt u contact opnemen met Freerk Faber van het WTC Twente op 074 2915604 of f.faber@wtctwente.eu

www.polagra-premiery.pl

Join us to participate in the upcoming Polagra-PREMIERY International Trade Fair of Agricultural Mechanization held in Poznań. 

The Polagra-PREMIERY shows new market offers in the areas of:
- agricultural machines and equipment 
- means of transport 
- spare parts
- accessories and consumables 
- control and measuring equipment 
- agricultural chemicals 
- seeds and services

Polagra-PREMIERY offers not only the exposition of products, but also practical knowledge and learning opportunities. The show is accompanied by a programme of specialist seminars, workshops and shows prepared by the most important agricultural associations, federations and unions. 

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software