Log in

ICC Seminar - Mediation in zakelijke geschillen

  • 27 Jun 2018
  • Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag

Mediation is één van de vormen van alternatieve geschillenbeslechting. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van professionele zakelijke mediation. Een belangrijk voordeel van mediation is dat men een conflict op een kosten efficiënte manier kan oplossen en het biedt de mogelijkheid de samenwerking tussen partijen voort te blijven zetten na de beëindiging van het conflict. In welke situaties is mediation een geschikt middel om een conflict op te lossen? Wat kan men van een mediator verwachten? Wat zijn verwachtingen en wensen van partijen? Wat is de meerwaarde van een mediationclausule in een contract? En wanneer is de facilitatieve mediation aanpak geschikter en wanneer de evaluatieve methode? Hoe uitvoerbaar zijn afspraken die gemaakt zijn door middel van mediation? kortom: ‘What’s in the black box?’

Tijdens dit seminar zal aan de hand van praktijkcasussen inzicht worden gegeven in de mogelijkheden van (internationale) zakelijke mediation. Er zal besproken worden voor welke conflicten mediation een uitkomst kan bieden en wat de voor- en nadelen zijn van een mediationclausule. Daarnaast zal er stil worden gestaan bij de verschillende methoden van mediation. Verder zullen de recente ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van mediation afspraken worden besproken.

Kijk voor het volledige programma en registratie op onze website.

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software