Log in

Informatiebijeenkomst innovatieve land- en tuinbouw in Canada

  • 30 Nov 2018
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Den Haag

Bent u actief op het gebied van de innovatieve land- en tuinbouw? En wilt u meer weten over de ontwikkeling van de Canadese iHort HUB? Kom dan naar de bijeenkomst over de kansen voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector in Canada, op 30 november in Den Haag.

De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers die graag willen samenwerken met Canadese land- en tuinbouwbedrijven. Nederlandse technieken kunnen bijdragen aan het bevorderen en (verder) ontwikkelen van innovatieve manieren om gewassen te laten groeien. Ze kunnen ook helpen bij het stroomlijnen van de bevoorrading van producten.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Om meer controle te krijgen over de Canadese voedselveiligheid en –onafhankelijkheid, is het belangrijk het oogstseizoen te verlengen, bijvoorbeeld door het gebruik van innovatieve kassen. Daarnaast willen Canadese land- en tuinbouwbedrijven meer lokaal produceren (gedurende het hele jaar), zonder pesticiden. Nederlandse bedrijven en kennisinstituten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Met name op het gebied van kennis en innovatieve technieken en producten is Nederland sterk en dit wordt ook gezien in Canada.

Atlantic Canada bestaat uit de provincies New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia en de provincie New Foundland & Labrador. Het gebied ligt aan het eind van de 8.000 km lange logistieke Canadese keten van voedselimport. Het is voor die regio van groot belang dat vers en gezond voedsel beschikbaar is voor iedereen.

Dalhousie University

De Dalhousie University in Nova Scotia is de meest toonaangevende universiteit in de regio op het gebied van agrarisch onderzoek. De universiteit neemt het initiatief om de iHort HUB te ontwikkelen, geholpen door specialisten vanuit de land- en tuinbouw, het bedrijfsleven, kennisinstituten, kwekers en geïnteresseerde publieke partijen.

iHort Hub

De focus van de iHort HUB ligt op onderzoek en training, demonstratieprojecten, innovatie, het bouwen van een netwerk en het initiëren van een economische en technologische showcase. Het (verder) ontwikkelen van innovatieve manieren om gewassen te laten groeien en het stroomlijnen van de bevoorrading van producten staat voorop. Op die manier kan worden voorzien in de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde groente en fruit in Atlantic Canada en daarbuiten.

U kunt de Engelstalige brochure iHort HUB (pdf) opvragen bij Menno Schrok.

Kosten en deelname

Meld u aan vóór 26 november 2018. Deelname, inclusief lunch, is gratis.

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software