Log in

Risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen

  • 28 Jan 2021
  • 10:30 - 12:00

Inmiddels hebben meer dan 10 Bilaterale Kamers van Koophandel en brancheorganisaties deelgenomen aan de interactieve sessies over het onderwerp ‘Risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen’, georganiseerd door ICC Nederland. Omdat deze bijeenkomsten positief zijn ontvangen door de deelnemende organisaties, organiseert ICC Nederland graag een extra bijeenkomst in het nieuwe jaar.

Het doel van de bijeenkomst is om van gedachten te wisselen over hoe het Nederlandse MKB voorgelicht kan worden met betrekking tot de risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen, en welke rol ICC Nederland kan vervullen bij de voorlichting. De twee sprekers zijn Marijke Wolfs, directeur van ICC Nederland, en Jeroen Jochems, Director Trade Controls Compliance bij DSM. De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

De bijgevoegde brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ geeft inzicht in het thema van de bijeenkomst. Voor wat betreft verdere voorbereiding, zou u alvast na kunnen denken over de rol die uw organisatie heeft of zou kunnen nemen in de voorlichting aan uw leden over de risico’s van corruptie.

Programma ‘Risico’s van corruptie bij internationaal zakendoen’

10.30 uur           Welkom en introductie Door Marijke Wolfs, directeur, ICC Nederland

Juridisch kader; overzicht anti-corruptie wetgeving Door Marijke Wolfs, directeur, ICC Nederland

Praktijksituaties en bespreken dilemma’s Door Jeroen Jochems, Director Trade Controls Compliance, DSM

ICC Richtlijnen voor integriteit in internationaal zakendoen, praktische tips Door Jeroen Jochems, Director Trade Controls Compliance, DSM

De rol van ondernemersorganisaties in voorlichting en bewustwording Rondetafelgesprek over next steps

12.00 uur           Afronding

Meld u vóór vrijdag 8 januari aan door middel van een email naar feij@icc.nl. Deelname is kosteloos. 


Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software