Log in

De Impact van de ICC Incoterms® 2020 regels

  • 10 Mar 2021
  • 13:30 - 17:00
  • Online

De ICC Incoterms® 2020 regels zijn een jaar van kracht. De regels geven duidelijkheid en zekerheid bij internationale handelsactiviteiten. In de praktijk blijken er vaak vragen te zijn over de wijze waarop de Incoterms® regels samenhangen met het transport, douane, verzekering en betalingsregelingen. Hoe bepaalt u de keuze voor de juiste Incoterms® 2020 regel? Hoe verhoudt de gekozen Incoterms® regel zich tot betalingscondities en douaneformaliteiten? Waar begint de verantwoordelijkheid van de koper en eindigt die van de verkoper?

Dit webinar staat stil bij de belangrijkste wijzigingen in de Incoterms® regels en de juridische consequenties ervan. Per Incoterms® regel komen de rechten en verplichtingen van zowel koper als de verkoper aan bod. Er is uitgebreid aandacht voor de impact van de  Incoterms® 2020 regels op de praktijk, waaronder de samenhang met exportdocumenten, douaneformaliteiten en betalingscondities. 

Voorlopig programma
13.15     Online platform gaat open

13.30     Welkom en introductie 
            
              De betekenis van de Incoterms®: juridische duiding 
              Plaats van de ICC Incoterms® regels in de keten van internationaal zakendoen.
              Juridische duiding: relatie tot het koopcontract; de werking
              van de Incoterms® regels; hoe kies je de juiste?
              De rechten en verplichtingen onder de verschillende Incoterms® regels.   
              Door mr. Jikke Biermasz, partner/advocaat in internationale handels-,
              douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum 


              De nieuwe Incoterms® 2020 toegelicht
              De Incoterms® 2020 bieden een bijgewerkt algemeen raamwerk voor kopers
              en verkopers dat de wijzigingen in de handelsgebruiken weerspiegelt.
              Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat is de winst van de Incoterms® 2020 regels?
              Door Hugo Verschoren, eigenaar goVer Trade Technologies Ltd.,
              Incoterms® deskundige, lid werkgroepen Incoterms® en Banking ICC


15.00     Pauze

              Het verband tussen de Incoterms® 2020 en douaneformaliteiten
              Wat is het verband tussen de verkoper en koper overeengekomen
              Incoterms® 2020 regels en de douaneformaliteiten die bij in- en
              uitvoer van toepassing zijn. Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen
              met betrekking tot de Incoterms® 2020 regels als er ook rekening
              wordt gehouden met het perspectief van de douane
              Door mr. Jikke Biermasz partner/advocaat in internationale handels-,
              douane-, transport- en verzekeringsrecht, Ploum 


             De nieuwe Incoterms® 2020 toegelicht
             Incoterms® 2020 regels zijn niet weg te denken uit het handels- en documentair
             betalingsverkeer. Wat is de juiste toepassing en wat zijn de voordelen van het
             dagelijks gebruik van de ICC Incoterms® 2020 regels mbt het betalingsverkeer?
             Door Hugo Verschoren, eigenaar goVer Trade Technologies Ltd.,
             Incoterms® deskundige lid werkgroepen Incoterms® en Banking ICC


17.00     Afronding


Doelgroep

Dit webinar is bij uitstek relevant voor partijen die zich in de keten bezig houden met internationale handelstransacties en leveringsvoorwaarden c.q. contractering, zoals handelaren, importeurs, exporteurs, vervoerders, verzekeraars, bedrijfsjuristen en advocaten.

PO-Punten

Na deelname aan dit online webinar is het mogelijk om uw PO-punten aan te vragen door een e-mail te sturen met uw verzoek naar info#icc.nl waarna u een quiz krijgt opgestuurd. Bij het behalen van een voldoende krijgt u het certificaat, conform de NOvA.     
                                                                                      

Registratie
Registratie is verplicht en is open tot één week voor de datum van het webinar. Registreert u zich via deze link.

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Morssingel 13, 2312 AZ Leiden| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management