Log in

The Hague & Partners en InnovationQuarter Samenwerking

06 Mar 2021 11:48 | Anonymous member (Administrator)

Eerder deze week tekenden The Hague & Partners en InnovationQuarter tijdens een videoconferentie een overeenkomst om hun samenwerking en rolverdeling met betrekking tot de marketingacquisitie gericht op buitenlandse investeerders, bedrijven & organisaties te versterken. Doel van de samenwerking is om gezamenlijk efficiënter en effectiever bedrijven naar de regio Den Haag aan te trekken en te behouden.


In de overeenkomst is uitgewerkt hoe de samenwerking en rolverdeling tussen de twee organisaties op het gebied van aantrekken en accountmanagement van buitenlandse bedrijven eruit ziet. De vernieuwing zit vooral in het samenwerken in zogenaamde multidisciplinaire programmateams, die strategisch en gericht op de voor Den Haag belangrijke sectoren zullen gaan werken. In deze teams zullen naast medewerkers van beide organisaties, ook vertegenwoordigers van Gemeente Den Haag en andere relevante partners plaatsnemen. De eerste sectoren, waarop op deze manier gewerkt zal worden, zijn Energie en IT/Tech.

In den Haag zijn twee organisaties actief met het aantrekken van buitenlandse bedrijven: InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland en The Hague & Partners als marketing & acquisitie organisatie van gemeente Den Haag. Tijdens een videoconferentie met medewerkers van beide organisaties en de Gemeente Den Haag tekenden Laurens Kok (Hoofd Foreign Investments The Hague & Partners) en Chris van Voorden (Hoofd Internationaliseren InnovationQuarter) in het bijzijn van wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal, Dienstverlening), Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) en Marco Esser (The Hague & Partners) de overeenkomst om de al langer lopende samenwerking tussen beide organisatie op acquisitie te optimaliseren en officieel te bestendigen.

Wethouder Saskia Bruines: “Het aantrekken van vooruitstrevende werkgevers die een aanvulling vormen op onze lokale (en regionale) economie is van groot belang. Ze creëren banen, versterken de economische weerbaarheid en vergroten het innovatief vermogen van onze stad. Nieuwe ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van onze economische ecosystemen en campusgebieden en onze doelstellingen op het gebied van o.a. duurzaamheid, vrede en recht. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle partijen die zich hiervoor inzetten goed samenwerken. Effectiever samenwerken gaat echter niet vanzelf. Daarom wil ik echt benadrukken hoe belangrijk het is dat we dit samen gaan doen, waarbij samenwerking vanuit verschillende invalshoeken en expertises centraal staat.”

Netherlands-Canada Chamber of Commerce | Wilhelminastraat 184 HS | 1054 WT Amsterdam| The Netherlands | +31 (70) 2210 555 | info@nccc.trade 

Powered by Wild Apricot Membership Software